DISSENY, IMATGE, COMUNICACIÓ

Terès&Antolín

Av. Aragón 89, 6º-7º D 44600 Alcañiz (Teruel) T.978 83 10 41 info@teresantolin.com

Política de privacitat

En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, l'informem que les dades personals facilitades per vostè en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web (www.teresantolin.com) són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de Terès Antolín, Societat Civil, amb NIF: J-44167625 (en endavant Terès Antolín s.c.) i seran tractats per mètodes automatitzats amb l'única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials.

L'usuari autoritza expressament a Terès Antolín s.c. perquè totes les dades s'obtinguin en aquest lloc web per al desenvolupament de les relacions comercials entre ambdues part puguin ser facilitades a terceres empreses per al millor compliment dels seus serveis-transportistes, instal · ladors, entitats financeres, etc ... En tots els casos seran les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que s'hagi de realitzar. Així mateix, l'usuari autoritza a Terès Antolín s.c. perquè les dades rebudes siguin utilitzats per a la realització de campanyes informatives i accions promocionals de productes o serveis que poden resultar del seu interès.

En qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant per telèfon, correu, fax o e-mail:

 • Adreça: Av. Aragón 89, 6è i 7è D, 44600 Alcañiz (Teruel)     
 • Telèfon: 34 - 978 83 10 41     
 • Correu electrònic: info@teresantolin.com

  L'arxiu informàtic que conté totes aquestes dades està inscrit en l'Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal (APD), i ens comprometem a complir amb totes les especificacions i requeriments a que l'Agència obliga en virtut de la Llei Orgànica 15 / 1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal:

  1. Obtenir les dades de forma legal.     
  2. Demanar permís als propietaris de les dades, informant de l'origen de les dades de què disposem, la identitat de responsable del seu tractament, l'objecte d'aquest servei i els drets que l'assisteixen (informació, accés, rectificació i cancel · lació) .     
  3. Avisar en el moment de la introducció de les dades que aquests seran emmagatzemats i tractats per mètodes automàtics per a la realització dels serveis descrits, mitjançant com a mínim un enllaç a aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.     
  4. Que les dades siguin adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat amb la qual s'han obtingut.     
  5. Que les dades no siguin usats per a finalitats diferents que per a les quals han estat recollides, que es descriuen en aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.     
  6. Que les dades siguin cancel · lades quan deixin de ser necessaris.     
  7. Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat d'aquestes dades, i evitar alteració, pèrdua i tractament no autoritzat. En cas que per qualsevol motiu les seves dades hagin de ser cedits a una tercera empresa, se li obligarà contractualment a informar a vostè al més aviat possible d'aquest fet, de la finalitat de la cessió que les seves dades han estat cedits per nosaltres, així com a seguir garantint els seus drets d'accés, modificació i cancel · lació. En cas que sota cap concepte desitgi vostè que les seves dades siguin cedides a un tercera empresa, contacteu amb nosaltres.

   Terès Antolín s.c. es reserva el dret de modificar la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT o les condicions d'ús dels nostres serveis per motius d'adaptació a la legislació vigent, o altres motius, per la qual cosa es recomana a l'usuari d'aquest lloc web la revisió periòdica de aquesta pàgina, ja que l'ús d'aquest lloc per part de l'usuari s'entendrà com l'acceptació de la POLÍTICA dE PRIVACITAT o condicions d'ús vigents en aquell moment.