(+34) 636 02 03 30 • info@teresantolin.com
Disseny és dir seny

Hem rebut l’actualització del certificat i del carnet del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
Ens hem endut una grata sorpresa en comprovar que: «és una peça manufacturada i manuscrita singularment per l’Enric Huguet».
El prestigiós dissenyador i il·lustrador Enric Huguet va ser professor d’en Carles Terès a l’escola Massana i, posteriorment, el va triar com a col·laborador per al seu estudi.
El Col·legi és «l’única corporació de dret públic que vetlla per la defensa dels interessos del disseny de la comunicació visual, els seus professionals i els seus usuaris».
El certificat i el carnet de col·legiat porten incorporat el lema que es va utilitzar per a celebrar el 10è aniversari del Col·legi, el 2014: Disseny és dir seny. La frase, dedicada a l’Enric Huguet, és un afortunat aforisme d’en Kim Vilar, dramaturg, filòsof i també exprofessor de la Massana.
Res més escaient: el disseny aporta seny, ordre i equilibri a la comunicació visual.