Camins de la memòria

isseny de la imatge i aplicació gràfica del programa de la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó, “Camins de la memòria”, destinat a la visualització i dignificació de la producció cultural, del patrimoni, de les tradicions i en general de la realitat dels habitants de les comarques orientals d’Aragó que tenen com a llengua pròpia el català en les seves variants noroccidentals. La primera línia d’activitats d’aquest programa ha estat “Rutes literàries”, jornades dedicades a escriptors emblemàtiques de la zona.

Abrir chat