(+34) 636 02 03 30 • info@teresantolin.com
Museus de la Comarca Baix Aragó-Caspe

Disseny de la identitat visual dels museus de la comarca del Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó-Casp. Aplicacions gràfiques.

Fullets: Realització i optimització de fotografies, redacció de continguts (sobre textos proporcionats pels museus) i traducció, disseny, impressió.

Llibre-guia: Actualització de la informació gràfica i verbal, traduccions, correcions d’estil, cartografia.