(+34) 636 02 03 30 • info@teresantolin.com
Temps de Franja. Revista i portal web

Temps de Franja es defineix com a “Revista aragonesa d’actualitat i reflexió”. Va néixer com a revista mensual en paper l’any 2000. A partir del 2012 va alternar 6 números en format digital amb 4 en paper, amb 2 suplements encartats —Styli locus (literari) i Temps d’Escola (pedagògic)—.
A partir de 2017 es va decidir substituir els números digitals per un portal web que permetés actualitzar els continguts, compartir-los a la xarxa i llegir-los còmodament des de qualsevol dispositiu.
Nosaltres hem fet el disseny de la revista i el del del portal web. Ens encarreguem del manteniment, de la gestió de continguts i de les correccions lingüístiques i ortotipogràfiques tant del web com de la revista. D’aquesta en gestionem la impressió i distribució. Del portal web confeccionem setmanalment butlletins electrònics (‘newsletter’).