(+34) 636 02 03 30 • info@teresantolin.com
Com ens hem de diferenciar de la competència?

Des què ens aixequem veiem infinits anuncis, marques, recomanacions de productes… cosa que fa difícil que puguem recordar-les totes. Els experts afirmen que una persona pot recordar fins a 7 marques d’una mateixa categoria. El nostre objectiu doncs, és que ens RECORDIN. Si no ens recorden, no existim per al nostre client.

Abans de seleccionar l’estratègia adequada, hem de conèixer als nostres clients i la competència. Plantejar-nos preguntes com ¿Què busca el meu client en el meu producte? ¿Quina necessitat satisfà el meu producte o servei? En què sóc millor que la competència? Com són els meus clients potencials? Totes aquestes respostes ens ajudaran a trobar una estratègia a mida per a la nostra diferenciació.

Hi ha milers de tipus d’estratègies de diferenciació, nosaltres hem triat els tipus d’estratègies de diferenciació segons Philip Kotler :
1. Producte: la nostra marca es diferencia pels atributs del producte: la forma, resultats, durabilitat, fiabilitat , i una cosa molt important , l’estil o el disseny.
2. Personal: L’empresa pot diferenciar també si la seva capacitació és superior a la de la competència. Posseir d’una força de vendes especialitzada, oferir al venedor una assessor en comptes d’un venedor.
3. Imatge: és un dels aspectes més importants a l’hora de diferenciar-nos, ja que sense una marca forta, no som ningú. Les persones reaccionen positivament davant els productes que els brinden un estatus. Amb la qual cosa, a l’hora de crear una marca, recomanem seleccionar una empresa especialitzada que ens creï aquesta marca i li doni un valor, que quan anem a comprar el producte, no només comprem el producte, sinó també la MARCA.
4. Canal: les empreses poden destacar per la seva cobertura en els canals de distribució, perquè  faciliten al seu client adquirir el producte.

A primera vista sembla fàcil seleccionar una estratègia i implementar-la, però requereix d’una anàlisi interna de l’empresa per tenir una visió clara dels recursos disponibles. Per a això és molt útil una anàlisi DAFO i l’anàlisi de les cinc forces de Porter, que ens donen una visió de com i on som (hi ha empreses que poden realitzar-vos aquestes anàlisis).

Alba Puchol Villoro