(+34) 636 02 03 30 • info@teresantolin.com
El preu no és la brúixola que guia al consumidor en la compra de productes de gran consum

Malgrat que molts consumidors encara es deixen encegar per les seves llums de neó, la veritat és que el preu té una importància molt reduïda en les decisions de compra dels consumidors de productes de gran consum.

Segons un recent estudi dut a terme al Regne Unit, Alemanya, França i Espanya per l’empresa de recerca de mercats Kantar Media, dues terceres parts dels consumidors no té en compte el preu a l’hora de comprar productes de gran consum.

En realitat només un terç dels compradors de productes de gran consum basa les seves decisions de compra en el preu. Els consumidors que utilitzen el preu com a brúixola en la compra de productes de gran consum s’enquadren, d’acord amb Kantar Media, en dues categories bàsiques: els estalviadors estratègics i els compradors promiscus.
Per nacionalitats, els alemanys són especialment proclius a comportar-se com a estalviadors estratègics. El 21% dels consumidors alemanys s’enquadra en aquesta categoria, una xifra força elevada si es compara amb la de països bastant més copejats per la crisi econòmica que Alemanya. És el cas d’Espanya, on la xifra d’estalviadors estratègics és d’amb prou feines el 15%, menor no tan sols que la de l’Alemanya sinó també que la de França (17%) i Regne Unit (17%).
A Espanya no només hi ha un percentatge bastant baix d’estalviadors estratègics sinó que la proporció de compradors promiscus és també bastant elevada en comparació d’altres països del seu entorn. I no només això. Els consumidors espanyols tenen bastant “feeling” amb els productes de gran consum premium. El 20% dels consumidors espanyols són, de fet, “paladins de la qualitat”, categoria amb la qual Kantar Media defineix els compradors que tenen molt en compte la qualitat a l’hora de comprar i que estan disposats a pagar per ella.
Només el Regne Unit, amb un 23% de “paladins de la qualitat”, està per sobre d’Espanya en aquesta categoria.
D’altra banda, els consumidors britànics són els menys ètics comprant productes de gran consum. Només el 6% s’enquadra en la categoria dels denominats compradors ètics, enfront de l’11% i el 12% d’Espanya i Alemanya respectivament.
Per als consumidors francesos la comoditat és un factor molt a tenir en compte a l’hora d’adquirir productes de gran consum. No en va, a França hi ha dues vegades més “reis de la comoditat” (consumidors que compren guiant-se per factors com la proximitat, els horaris d’obertura i el pàrquing dels establiments comercials) que en altres països.
L’última categoria de compradors identificada per Kantar Media en el seu informe, la dels compradors conscients (persones que són apassionades dels productes de gran consum), representa únicament el 7% dels consumidors, la major part dels quals viu a Alemanya.

Article extret de www.marketingdirecto.com